First Baptist Church of Weldon

Celebrating 152 years

Sunday Services @ 9:30 & 11:00am

22 NOV 2020
22 NOV 2020
22 NOV 2020
29 NOV 2020
29 NOV 2020
29 NOV 2020